Slimme oplossing voor het maken van registers

Registers maken is niet de meest fijne bezigheid in het redactieproces. Addata heeft in eigen huis tooling ontwikkeld om dit proces te ondersteunen waardoor tijdsbesparing wordt gerealiseerd.

Trefwoordenregisters:

De manier waarop opdrachtgevers registers willen hebben geactualiseerd is divers. Soms via indexvelden of markeringen in Word; vaak wordt ook gevraagd om het huidige trefwoordenregister te checken in de content.

Addata ontwikkelde scripts waarmee via indexvelden of markeringen semi-automatisch een register kan worden gebouwd op paragraafniveau. Een slimme werkmethode die tot aanzienlijke tijdsbesparing leidt en het menselijk handelen beperkt to waar het voor bedoeld is; het beoordelen van de uitkomsten.

Daarnaast is tooling ontwikkeld die checkt of een (sub)trefwoord nog in een bepaalde paragraaf voorkomt. Geen 100% trefzekere methode vanwege de veelal ruime variatie in benamingen, maar wel een die heel vaak tot 60% hits leidt en handwerk voorkomt.

Jurisprudentieregisters:

Tooling zorgt ervoor dat uitspraken worden herkend en uit de content worden gevist. Dat verstrekt een basis om snel een register te kunnen samenstellen op basis van de content. Het voorkomt het bijhouden en dubbel vastleggen van informatie en consistentie in vermeldingen kan gemakkelijk worden bewaakt.

Resultaten worden vaak in Excel opgeslagen zodat iedereen daar gemakkelijk sorteringen of andere bewerkingen op kan doorvoeren.

Terug naar homepage